Ontdek Tools for Talent

Zodra u toegang heeft tot ons platform, beschikt u over een ruim aanbod van multifunctionele HR-tools die ingezet kunnen worden voor werving en selectie, ontwikkeling en teambuilding, opvolging en transitie. 

Testen en vragenlijstenWaarom Tools for TalentAanvullende services

Onze testen en vragenlijsten

Onze psychometrische testen en vragenlijsten zorgen voor een duidelijk beeld van de voorkeuren en het potentieel van de deelnemer. 

1. Persoonlijkheid

Waarom persoonlijkheid?

Kennis over iemands persoonlijkheid kan u helpen om toekomstig succes te voorspellen en biedt inzicht in de sterke punten en valkuilen van de deelnemer. 

vrouw die naar een computerscherm kijkt waarop ze een voorbeeldvraag ziet van een persoonlijkheidsvragenlijst

Hoe

De persoonlijkheidsvragenlijst biedt een gedetailleerde en objectieve analyse van de persoonlijke voorkeuren die bepalend zijn voor het professioneel gedrag, de betrokkenheid, de prestaties en de groei gedurende het gehele traject van een werknemer. 

vrouw die naar een computerscherm kijkt waarop ze een voorbeeldvraag ziet van een persoonlijkheidsvragenlijst

Specifieke assessmentinformatie

 • Format: online vragenlijst gesitueerd in een professionele context
 • Business Attitudes Questionnaire: verschillende versies beschikbaar, afhankelijk van gebruikscontext
 • Personality Attitudes Continuum: specifiek ontwikkeld voor arbeidersniveau, zowel wat betreft het ontwerp van de vragenlijst als de context van de vragen
 • Tijdsduur: +/- 25 minuten
 • Bruikbaar voor werving, selectie, ontwikkeling, opvolging en outplacement
to do

Wetenschappelijke achtergrond

 • Universeel 'Big Five' persoonlijkheidsmodel, aangevuld met extra facetten die relevant zijn binnen een professionele context. 
 • BPS-gecertificeerd (British Psychological Society): deze certificering bevestigt dat de technische en gebruikersdocumentatie van de test, de geldigheid en betrouwbaarheid ervan, al het testmateriaal en alle berekende normen of andere informatie die nodig is voor de zinvolle interpretatie van testscores voldoen aan de hoogste EU-kwaliteitsnormen voor testen. 
to do

2. Motivatie

Waarom motivatie?

Weten wat mensen motiveert/demotiveert zorgt ervoor dat u een beeld hebt van de match/mismatch tussen iemands carrièreambities en de doelen van uw organisatie.  

vrouw die naar een computerscherm kijkt waarop ze een voorbeeldvraag ziet van een motivationele vragenlijst

Hoe

De motivationele vragenlijst biedt een gedetailleerde en objectieve analyse van iemands motivationele drijfveren. Het geeft aan wat energie geeft en wat energie neemt binnen een professionele context. 

vrouw die naar een computerscherm kijkt waarop ze een voorbeeldvraag ziet van een motivationele vragenlijst

Specifieke assessmentinformatie

 • Format: online vragenlijst
 • Geschikt voor verschillende niveaus, van administratief tot management
 • Tijdsduur: +/- 15 minuten
 • Wordt gebruikt voor werving, selectie, ontwikkeling, opvolging en outplacement
vrouw die naar een computerscherm kijkt waarop ze een voorbeeldvraag ziet van een motivationele vragenlijst

Wetenschappelijke achtergrond

 • De Motivational Drives Questionnaire is ontwikkeld op basis van verschillende motivatietheorieën, waaronder die van Maslow, Schein, McClelland en Herzberg, en op recenter onderzoek naar de ‘zelfdeterminatietheorie’.  
 • Deze vragenlijst meet 15 motivationele drijfveren door deelnemers sets van 3 items te laten rangschikken in hun voorkeursvolgorde.
vrouw die naar een computerscherm kijkt waarop ze een voorbeeldvraag ziet van een motivationele vragenlijst

3. Redeneervermogen

Waarom redeneervermogen?

Het redeneervermogen is één van de beste voorspellers van taakgerichte prestaties op het werk. Het laat toe inzicht te krijgen in het cognitief denkvermogen van een deelnemer.

vrouw die naar een computerscherm kijkt waarop ze een voorbeeldvraag ziet van een abstracte redeneertest

Hoe

De testen beoordelen het vermogen van een persoon om informatie te analyseren, op te nemen en te verwerken. Elk type redeneervermogen heeft een bijhorende test die beschikbaar is op 4 verschillende niveaus. De resultaten geven een gedetailleerd beeld van zowel het redeneervermogen als de werkstijl van de deelnemer. 

vrouw die naar een computerscherm kijkt waarop ze een voorbeeldvraag ziet van een abstracte redeneertest

Specifieke assessmentinformatie

Abstracte redeneertest 

 • Format: meerkeuzevragen
 • Hoe gaat de deelnemer om met problemen van abstracte oorsprong?
 • Vier niveaus beschikbaar: van arbeider tot senior management 
 • Tijdsduur: 15 minuten 

Numerieke redeneertest 

 • Format: meerkeuzevragen
 • Is een deelnemer in staat om snel en efficiënt de juiste conclusies te trekken op basis van numerieke informatie?
 • Vier niveaus beschikbaar: van arbeider tot senior management
 • Tijdsduur: 15-20 minuten

Verbale redeneertest 

 • Format: meerkeuzevragen
 • Kan een deelnemer geschreven tekst begrijpen en verwerken?
 • Vier niveaus beschikbaar: van arbeider tot senior management
 • Tijdsduur: 15-20 minuten
vrouw die naar een computerscherm kijkt waarop ze een voorbeeldvraag ziet van een abstracte redeneertest

Wetenschappelijke achtergrond

 • Redeneren op zich kan omschreven worden als een expliciete en opeenvolgende toepassing van een set regels op een formeel probleem.  
 • Onderzoek naar differentiële intelligentie toont aan dat het belangrijk is om verschillende vormen van redeneervermogen te onderscheiden.
 • Een gangbaar principe om redeneervermogen te beoordelen is het presenteren van voorbeelden of reeksen van stellingen en 
  • ofwel de persoon zelf een conclusie te laten voorstellen;
  • de persoon de geldigheid van een gepresenteerde conclusie of regel te laten beoordelen;
  • of de persoon een conclusie te laten trekken op basis van een probleem.
vrouw die naar een computerscherm kijkt waarop ze een voorbeeldvraag ziet van een abstracte redeneertest

4. Situationeel inzicht

Waarom situationeel inzicht?

Via situationeel inzicht kan u ontdekken of een persoon weet hoe zich te gedragen in werkgerelateerde situaties, ongeacht persoonlijke voorkeuren. 

vrouw die naar een computerscherm kijkt waarop ze een voorbeeldvraag ziet van een etray

Hoe

Een elektronische in-tray oefening die de kans biedt om: 

 • te beoordelen of de deelnemer weet wat te doen en welke acties in lijn zijn met de verwachte acties in de functie;
 • de deelnemer objectief te evalueren op het gedrag dat hij/zij/die in deze situaties heeft gekozen.
vrouw die naar een computerscherm kijkt waarop ze een voorbeeldvraag ziet van een etray

Specifieke assessmentinformatie

E-tray

 • Format: de deelnemer krijgt een rol toebedeeld in een organisatie en ontvangt informatie in een mailbox. Deze informatie wordt gebruikt om hun voorkeursrichting aan te geven. 
 • Er zijn vier verschillende E-trays beschikbaar op ons platform die bruikbaar zijn voor functies van administratief tot senior management niveau.  
 • Tijdsduur: 30 - 60 minuten
vrouw die naar een computerscherm kijkt waarop ze een voorbeeldvraag ziet van een etray

Wetenschappelijke achtergrond

De E-tray maakt gebruik van het Hudson 5+1 Competentiemodel© en zorgt voor automatische competentiescores op basis van de antwoorden van de deelnemer. 

vrouw die naar een computerscherm kijkt waarop ze een voorbeeldvraag ziet van een etray

Waarom Tools for Talent?

Als bedrijf wilt u zeker zijn dat de diensten die u kiest betrouwbaar zijn, vooral wanneer u met mensen werkt. We hebben meer dan 40 jaar expertise in het creëren en ontwikkelen van psychometrische instrumenten.

""

Deelnemerservaring

 • Alle tools zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans. Een groot aantal tools is ook in andere talen beschikbaar.
 • We streven ernaar om deelnemers met een beperking gelijke kansen te bieden. Lees meer in onze blogpost.
 • Onze psychometrische instrumenten worden beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek naar diversiteit en 'adverse impact'.
""

Wetenschappelijke principes

 • Onze tools zijn betrouwbaar en valide. Lees meer in onze blogpost.
 • We zijn lid van de International Test Commission.
 • Onze methodologie werd extern beoordeeld door een wetenschappelijk comité.
 • Onze algemene normgroepen zijn beschikbaar voor alle gebruikers. 
""

Data en security

 • Al onze platformen zijn ontwikkeld en worden onderhouden door ons eigen team van IT-experts. 
 • Een customer service-team van HR- en IT-experts staat tijdens kantooruren klaar voor klanten en deelnemers.  
 • We voldoen aan de GDPR-normen en hebben actieve en passieve beveiligingsmechanismen geïmplementeerd. Bovendien staat de bescherming van gegevens steeds bovenaan onze agenda. 

Meer info? 

Contacteer ons

Onze experts nemen eerstdaags contact met 
u op om een afspraak in te plannen.