Tools for Talent Privacyverklaring

Tools for Talent is een website en product- en dienstenaanbod van Hudson Belgium NV.

Deze algemene privacyverklaring betreffende de verwerking van persoonsgegevens (hierna 'Privacyverklaring') regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Hudson (hierna 'Hudson', 'wij', 'ons', 'onze') in het kader van uw bezoek aan onze websites of uw communicatie met ons via onze websites, e-mail, telefoon, fax en sociale media. 

Verwijzingen naar ‘Hudson’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ in deze Privacyverklaring omvatten de volgende entiteiten van onze groep: Hudson Belgium nv (hoofdvestiging), Bourgetlaan 42, 1130 Brussel, België, met ondernemingsnummer BE0459165435.

OPMERKING: Indien u meer informatie wenst over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken middels cookies, social media plug-ins en andere trackingtechnologieën, raden wij u aan ons Cookiebeleid te raadplegen, dit kan u terugvinden in de footer van onze website. 

Inhoud van deze Privacyverklaring

 1. Algemeen 

 2. Wanneer en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken 

 3. Algemene doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken 

 4. Ontvangers 

 5. Locatie en overdracht

 6. Kwalititeitsgaranties 

 7. Uw rechten 

1. Algemeen

1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Hudson: Hudson Belgium nv (hoofdvestiging), Bourgetlaan 42, 1130 Brussel, België, met ondernemingsnummer BE0459165435. 

2. U kunt via e-mail contact met ons opnemen op het adres be.privacy@hudsonsolutions.com

3. Wij behouden ons het recht voor om de Privacyverklaring naar eigen goeddunken van tijd tot tijd te wijzigen. U wordt van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht via onze websites. Als u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen door een email te sturen naar be.privacy@hudsonsolutions.com. Als wij geen dergelijke e-mail ontvangen hebben binnen drie (3) werkdagen na het aankondigen van de wijzigingen in de Privacyverklaring op onze websites, wordt ervan uitgegaan dat u de wijzigingen ondubbelzinnig aanvaardt. 

2. Wanneer en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

1. U bent een websitegebruiker of neemt met ons contact op 

1.1. Wanneer u onze websites gebruikt, verzamelen wij: 

 • technische informatie met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem en 

 • informatie met betrekking tot uw surfgedrag, zoals de tijd die u op een pagina spendeert, welke links u aanklikt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u een bepaalde pagina bezoekt. We verzamelen deze persoonsgegevens omdat het noodzakelijk is ter behartiging van ons legitieme belang om statistische analyses uit te voeren met het oog op het verbeteren van onze websites, producten en diensten of het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. 

1.2 Wanneer u een contactformulier op onze websites invult of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, fax of sociale media, verzamelen wij: 

 • de basisidentiteitsgegevens die u ons bezorgt, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, werkgever en functie; 

 • de inhoud van het bericht en de technische details ervan (met wie van ons u communiceert, de datum, het tijdstip enz.); en

 • eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. 

We verzamelen deze persoonsgegevens omdat het noodzakelijk is ter behartiging van ons legitieme belang als professionele dienstverlener om u op een persoonlijke en efficiënte manier de gevraagde informatie, producten en diensten te kunnen aanbieden. 

We houden deze persoonsgegevens bij voor zolang we met u in contact staan en:

 • voor klanten en leveranciers: minstens zolang u onze klant of leverancier bent, en afhankelijk van het bericht, tot alle verjaringstermijnen voor vorderingen die samenhangen met de communicatie verstreken zijn; 

2. U bent of vertegenwoordigt een klant of leverancier van Hudson 

Indien u een klant of leverancier van Hudson bent of vertegenwoordigt, dan verzamelen wij de volgende persoonsgegevens als deel van onze klanten- of leveranciersrelatie met u: 

 • de professionele contactgegevens die u ons verstrekt, zoals een naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer; 

 • uw functietitel; 

 • uw bedrijf; 

 • financiële gegevens (bankrekeningnummer, kostenplaats, …) 

 • gegevens over uw interacties met ons; 

 • uw feedback over onze producten en diensten (als klant); 

 • onze feedback over de producten of diensten die u verstrekt (als leverancier); en 

 • uw zakelijke interesses. 

Indien u als zelfstandige of éénmanszaak rechtstreeks klant of leverancier bij ons bent, verzamelen we deze persoonsgegevens omdat het noodzakelijk is om een overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Zo kunnen we, indien u klant bent, onze producten of diensten aan u verstrekken of, indien u leverancier bent, u toelaten uw producten of diensten aan ons te verstrekken. Dit omvat eveneens de administratieve verwerking van uw gegevens die typisch met een klanten- of leveranciersrelatie samenhangen, zoals archiveren van overeenkomsten, orderverwerking, facturatie en boekhouding. 

Indien u een organisatie, overheidsdienst of -orgaan of onderneming vertegenwoordigt die bij ons klant of leverancier is, verzamelen we deze persoonsgegevens omdat het noodzakelijk is ter behartiging van ons legitieme belang om onze overeenkomst met uw werkgever of opdrachtgever te kunnen aangaan en uitvoeren. Dit betekent onder meer dat we uw persoonsgegevens zullen verwerken in het kader van het archiveren van overeenkomsten, orderverwerking, facturatie en boekhouding. 

Voor beide van de hoger omschreven gevallen verzamelen we uw persoonsgegevens eveneens: 

 • ter behartiging van ons legitieme belang om een klanten- of leveranciersrelatie te kunnen opbouwen en aan te houden, waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken in ons customer relationship management (CRM) system; 

 • om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen, onder meer voor wat betreft de fiscale wetgeving. 

U begrijpt dat als u uw persoonsgegevens niet wil verstrekken waar deze noodzakelijk zijn voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u of met uw werkgever of opdrachtgever, wij dan van een overeenkomst met u of met uw werkgever of opdrachtgever moeten afzien. 

We houden uw persoonsgegevens bij minstens voor zolang u onze klant of leverancier bent of vertegenwoordigt, en tot 10 jaar na het beëindigen van onze relatie met u. Indien u niet langer als vertegenwoordiger voor onze klant of leverancier werkt, dan zullen we uw persoonsgegevens in de mate van het mogelijke deïdentificeren van zodra we hiervan kennis krijgen, zonder dat dit echter afbreuk mag doen aan de integriteit van bepaalde stukken zoals overeenkomsten, orders en facturen. 

3. U bezoekt één van onze vestigingen 

Wanneer u één van onze vestigingen bezoekt, dan verzamelen we de volgende persoonsgegevens: 

 • uw afbeelding indien er in de betrokken vestiging camerabewaking aanwezig is (wat wordt aangeduid met een camera-icoon); en 

 • uw naam, firma en de persoon met wie u een afspraak heeft wanneer u zich aanmeldt aan de receptie. 

We verzamelen deze persoonsgegevens omdat het noodzakelijk is ter behartiging van ons legitieme belang om onze vestigingen afdoende te kunnen beveiligen en om steeds te kunnen controleren wie in onze vestigingen aanwezig is. 

Deze persoonsgegevens worden slechts één maand bijgehouden, behoudens indien er zich een veiligheidsprobleem heeft voorgedaan waarvoor we deze persoonsgegevens langer als bewijsmateriaal moeten bewaren. 

4. U ontvangt onze uitnodigingen voor events, trainingen of webinars en neemt deel aan deze events, trainingen of webinars 

4.1 Indien u reeds klant bij ons bent of indien u eerder deelnam aan onze events, trainingen of webinars, verzamelen we de volgende persoonsgegevens: 

 • uw naam;

 • uw functietitel; 

 • bedrijf; 

 • emailadres; en 

 • ontvangstvoorkeuren. 

Wanneer u reeds klant bij ons bent of zich reeds eerder inschreef voor onze events, trainingen of webinars, verzamelen we deze persoonsgegevens omdat het noodzakelijk is ter behartiging van ons legitieme belang om u in de toekomst te kunnen uitnodigen voor deze events, trainingen en webinars. 

U zal deze uitnodigingen per e-mail ontvangen op het e-mailadres waarmee u bij ons geregistreerd bent. U kan zich steeds uitschrijven voor de uitnodigingen die u van ons ontvangt, door gebruik te maken van de uitschrijf-knop onderaan deze uitnodigingen. 

We bewaren uw persoonsgegevens voor zolang u bij ons klant bent. Indien u zich uitschrijft, zal u geen uitnodigingen van ons meer ontvangen, maar de hogervermelde gegevens worden wel bewaard voor de periode omschreven in artikel 2. 

4.2 Indien u nog geen klant bent of eerder hebt deelgenomen aan onze events, trainingen of webinars, maar u schrijft zich in om onze uitnodigingen voor events, trainingen en/of webinars te ontvangen, dan verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: 

 • uw naam; 

 • uw functietitel;

 • bedrijf; 

 • emailadres; en 

 • ontvangstvoorkeuren. 

Wanneer u aangeeft onze uitnodigingen te willen ontvangen, geeft u uw uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming dat we deze persoonsgegevens mogen verzamelen om u onze uitnodigingen voor events, trainingen of webinars te kunnen bezorgen op uw e-mailadres. U kan uw toestemming steeds intrekken door u uit te schrijven voor de uitnodigingen die u van ons ontvangt, en dit door gebruik te maken van de uitschrijf-knop onderaan onze uitnodigingen. 

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot op het ogenblik dat u zich uitschrijft. Van zodra u zich uitschrijft, worden uw persoonsgegevens gedeïdentificeerd op een wijze die ons toelaat om met de uitschrijving rekening te houden. 

4.3 Wanneer u zich inschrijft voor één van onze events, trainingen of webinars, dan verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: 

 • uw naam; 

 • uw functietitel; 

 • bedrijf; 

 • e-mailadres; 

 • het event, de training of webinar waaraan u wenst deel te nemen; 

 • of u al dan niet daadwerkelijk deelneemt; 

 • bepaalde voorkeuren betreffende uw deelname;

 • uw afbeelding; en

 • uw interacties tijdens het event, de training of webinar indien dit online plaatsvindt of indien de interacties worden geregistreerd; en 

 • uw feedback over het event. 

We verzamelen alle deze persoonsgegevens, met uitzondering van uw afbeelding, de interacties en uw feedback omdat deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn om onze overeenkomst met u betreffende uw inschrijving en deelname aan het event, de training of webinar te kunnen uitvoeren. U begrijpt dat als u onze deze persoonsgegevens niet wenst mee te delen, u zich niet kan inschrijven voor het event, de training of webinar. We verzamelen deze gegevens en uw feedback eveneens ter behartiging van ons legitieme belang om onze events, trainingen en webinars te kunnen verbeteren en u steeds een relevant en interessant aanbod te kunnen doen. 

We bewaren deze persoonsgegevens tot wanneer het event, de training of het webinar beëindigd is en tot 5 jaar nadien. 

Bepaalde voorkeuren die u opgeeft bij uw deelname aan een event of een training kunnen betrekking hebben op voedingsvoorkeuren en in het bijzonder allergieën. Aangezien dit gegevens betreffende uw gezondheid betreffen, zullen we u in voorkomend geval uw uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming vragen om deze persoonsgegevens te mogen verwerken. U begrijpt dat ook deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn om uw veilige deelname aan het event of de training te kunnen garanderen.

We bewaren deze persoonsgegevens slechts tot wanneer het event of de training heeft plaatsgevonden.

Het event, de training of het webinar kan worden opgenomen met video en/of audio en, bij events of trainingen die fysiek doorgaan, kunnen er foto’s genomen worden. Afhankelijk van de gebruikte opnametechniek verzamelen wij bijgevolg uw afbeelding en uw gesproken of geschreven interacties. Indien we gebruik maken van opnametechnieken, zullen we voor deze verzameling van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming vragen. U begrijpt echter dat het noodzakelijk is ter behartiging van ons legitieme belang om over onze events of trainingen te kunnen berichten dat we sfeerbeelden kunnen nemen waarop u niet onmiddellijk herkenbaar bent afgebeeld. Voor dergelijke sfeerbeelden rekenen we bijgevolg niet op uw toestemming. 

We bewaren deze persoonsgegevens tot op het ogenblik dat u uw toestemming intrekt, behoudens indien we deze persoonsgegevens hebben verwerkt in een gedrukt publicatie aangezien we die niet kunnen verwijderen, of tot op het ogenblik dat u zich op geldige wijze verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

5. U ontvangt onze nieuwsbrieven of andere promotionele berichten 

5.1 Wanneer u uitdrukkelijk aangeeft nieuws over onze producten en/of diensten of andere promotionele berichten te willen ontvangen, dan verzamelen wij: 

 • uw naam; 

 • functietitel; 

 • bedrijf; 

 • e-mailadres; en 

 • ontvangstvoorkeuren. 

Wanneer u aangeeft onze nieuwsbrieven of andere promotionele berichten te willen ontvangen, geeft u uw uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming dat we deze persoonsgegevens mogen verzamelen om u deze berichten te kunnen bezorgen op uw e-mailadres. U kan uw toestemming steeds intrekken door u uit te schrijven voor de berichten die u van ons ontvangt, en dit door gebruik te maken van de uitschrijf-knop onderaan het bericht.

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot op het ogenblik dat u zich uitschrijft. Van zodra u zich uitschrijft, worden uw persoonsgegevens gedeïdentificeerd op een wijze die ons toelaat om met de uitschrijving rekening te houden. 

5.2 Wanneer u bij ons reeds klant bent, dan verzamelen wij: 

 • uw naam; 

 • functietitel; 

 • bedrijf; 

 • e-mailadres; en 

 • ontvangstvoorkeuren. 

Wanneer u reeds klant bij ons bent, verzamelen we deze persoonsgegevens omdat het noodzakelijk is ter behartiging van ons legitieme belang om u op de hoogte te kunnen houden over onze producten en diensten. U zal deze berichten per e-mail ontvangen op het e-mailadres waarmee u bij ons geregistreerd bent. U kan zich steeds uitschrijven voor berichten die u van ons ontvangt, door gebruik te maken van de uitschrijf-knop onderaan het bericht. 

We bewaren uw persoonsgegevens voor zolang u bij ons klant bent. Indien u zich uitschrijft, zal u geen uitnodigingen van ons meer ontvangen, maar de hogervermelde gegevens worden wel bewaard voor de periode omschreven in artikel 2. 

6 U werkt mee aan een testimonial over onze producten en/of diensten 

6.1 Wanneer u meewerkt aan een testimonial over onze producten en/of diensten, verzamelen we, afhankelijk van de vorm van de testimonial (video, audio, tekst en/of foto), de volgende persoonsgegevens: 

 • uw naam;

 • indien van toepassing, uw firma en functie;

 • uw afbeelding; en 

 • uw stem. 

We verzamelen deze persoonsgegevens met uw uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming en gebruiken ze om onze producten en/of diensten te promoten, afhankelijk van uw keuzes in de toestemmingsverklaring, op onze website, op sociale media, in publicaties en/of tijdens onze events, trainingen en webinars.

We bewaren deze persoonsgegevens tot op het ogenblik dat u uw toestemming intrekt, behoudens indien we deze persoonsgegevens hebben verwerkt in een gedrukte publicatie aangezien we die niet kunnen verwijderen. 

3. Algemene doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

Naast de hogervermelde doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, zijn er nog enkele algemene doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze algemene doeleinden hebben betrekking op alle categorieën van de in artikel 2 beschreven persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden in de hieronder beschreven gevallen bewaard voor zolang dat nodig is om het specifieke doeleinde te bereiken. 

1. Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze wettelijke verplichtingen na te leven of om te beantwoorden aan eventuele redelijke vragen van bevoegde ordehandhavingsdiensten of - vertegenwoordigers, het gerecht en overheidsinstanties of -organisaties, waaronder bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten. 

Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs worden overgedragen aan de politie of het gerecht, en dit op ons initiatief of indien er gegronde vermoedens zijn van een onwettige handeling of misdaad die door u werd gepleegd in het kader van uw registratie via of gebruik van onze website of eender welke andere communicatie met ons. 

2. Wij verwerken uw persoonsgegevens ter behartiging van ons legitieme belang om fusies, overnames, splitsingen en gelijkaardige vennootschapsrechtelijke transacties te kunnen voorbereiden en/of uitvoeren. 

3. Wij verwerken uw persoonsgegevens ter behartiging van ons legitieme belang om onze verdediging in geschillen en gerechtelijke of alternatieve geschillenregelingsprocedures te kunnen voorbereiden en voeren.

4. Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze rechtmatige belangen en de rechtmatige belangen van onze partners of derden te vrijwaren als en wanneer uw registratie via of gebruik van onze website of andere communicatiekanalen kan worden beschouwd als (a) een inbreuk op eender welke toepasselijke gebruiksvoorwaarden, intellectuele eigendomsrechten of om het even welke andere rechten van een derde, (b) een gevaar voor de veiligheid of integriteit van onze websites of andere communicatiekanalen, (c) een gevaar voor de website, andere communicatiekanalen of onderliggende systemen van onze onderaannemers ten gevolge van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of eender welke andere vorm van kwaadaardige code, of (d) haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, rancuneus, beledigend of op een andere manier ongepast of illegaal van aard. 

4. Ontvangers

1. Uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden in de mate dat dit nodig is om de hoger omschreven doeleinden te bereiken. Zo worden uw persoonsgegevens, uiteraard afhankelijk van het hoger omschreven doeleinden, gedeeld met: 

 • uzelf;

 • de organisatie waarvoor u optreedt;

 • mogelijke toekomstige werkgevers;

 • de vennootschappen binnen onze groep; 

 • bevoegde ordehandhavingsdiensten of -vertegenwoordigers, het gerecht en overheidsinstanties of -organisaties, waaronder bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten; 

 • derden met wie wij gesprekken voeren in het kader van fusies, overnames, splitsingen en gelijkaardige vennootschapsrechtelijke transacties; 

 • specialisten waarop Hudson een beroep doet, zoals raadslieden en boekhouders; en 

 • sociale mediabedrijven wanneer u met ons communiceert via sociale media of wanneer wij afbeeldingen of opnames van events of trainingen delen op dergelijke media. 

2. Verder doen wij een beroep op derden om u onze websites, producten en diensten en events, trainingen en webinars te kunnen aanbieden en de doeleinden omschreven in artikel 2 en 3 te kunnen bereiken. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens in onze naam en voor onze rekening. Zo werken wij samen met betrouwbare (IT-) dienstverleners voor het hosten en onderhouden van onze website, het uitvoeren van onderzoek en het verzorgen van emaildiensten, met aanbieders van CRM-systemen, met event-organisatoren, enz. 

3. Deze externe verwerkers worden zorgvuldig geselecteerd en zijn er contractueel toe gehouden om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te vrijwaren. 

5. Locatie en overdracht

1. Wij verwerken uw persoonsgegevens in de eerste plaats binnen de Europese Economische Ruimte (d.i. de EU, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland). Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken voor de doeleinden die worden beschreven in de artikelen 2 en 3 van deze Privacyverklaring, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens bezorgen aan derden buiten de EER die instaan voor de verwerking ervan. 

Elke entiteit buiten de EER die instaat voor de verwerking van uw persoonsgegevens is verplicht de nodige maatregelen te treffen voor het beschermen ervan. Dergelijke maatregelen vloeien voort uit:

 • een geldende wetgeving van het betreffende land die als equivalent wordt beschouwd met de bescherming die binnen de EER wordt geboden of

 • een contractuele overeenkomst tussen ons en de betreffende entiteit.

Indien u hier meer informatie over wenst, vragen we u vriendelijk ons te contacteren. 

6. Kwaliteitsgaranties 

1. Wij doen er alles aan om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn voor het verwezenlijken van de doeleinden die worden beschreven in artikelen 2 en 3 van deze Privacyverklaring. 

2. Wij zullen de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te vrijwaren tegen ongeoorloofde toegang, ongepast gebruik, ongeoorloofde vrijgave, ongemachtigde aanpassing en diefstal, evenals onbedoeld verlies, manipulatie of vernietiging. Alleen personeelsleden of derden-verwerkers die op de hoogte moeten zijn van uw persoonsgegevens kunnen deze raadplegen. Bovendien zijn zij gebonden aan strenge regels inzake vertrouwelijkheid. U begrijpt echter dat, hoewel wij er alles aan doen om uw gegevens te vrijwaren, de veiligheid en beveiliging ervan nooit absoluut kan worden gegarandeerd. 

7. Uw rechten 

1. U heeft het recht om inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens die door ons werden verwerkt. Indien wettelijk toegestaan, is het mogelijk dat wij uw verzoek weigeren. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen van de reden voor deze weigering. Wij behouden ons het recht voor om een administratieve vergoeding aan te rekenen indien er meermaals om inzage wordt gevraagd en dit duidelijk als doel heeft ons overlast of schade te berokkenen. 

2. U heeft het recht ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens van u kosteloos aan te passen. Indien een dergelijke vraag wordt ingediend, moet deze vergezeld zijn van een bewijs dat de te corrigeren gegevens daadwerkelijk onjuist zijn. 

3. U heeft te allen tijde het recht om uw eerder gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken of om uw communicatievoorkeuren aan te passen. 

4. U heeft het recht te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die worden beschreven in artikelen 2 en 3 van deze Privacyverklaring, indien u uw toestemming voor het verwerken ervan intrekt of indien u geldig verzet doet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens vanzelfsprekend eveneens wissen indien we daar wettelijk toe verplicht zijn. Merk echter op dat een dergelijke vraag tot wissing door ons zal worden geëvalueerd, rekening houdend met: 

 • doorslaggevende belangen van Hudson of een eventuele derde partij; en 
 • wettelijke of reglementaire verplichtingen, of administratieve of rechterlijke bevelen die een dergelijke wissing tegenspreken. 

5. In plaats van ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen, kunt u ons ook vragen de verwerking ervan te beperken als en wanneer (a) u de nauwkeurigheid van de gegevens betwist, (b) de verwerking ervan onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden beschreven in artikelen 2 en 3. 

6. U heeft het recht ons te vragen u alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar vorm te bezorgen. Dit geldt evenwel enkel voor zover we uw persoonsgegevens elektronisch verzamelden op basis van uw toestemming of omdat het noodzakelijk is om onze overeenkomst met u te sluiten of uit te voeren. 

7. Indien u een of meer van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar be.privacy@hudsonsolutions.com

Een e-mail met het verzoek om uitoefening van een bepaald recht, zal niet worden geïnterpreteerd als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve in de mate dat dit nodig is voor het behandelen van uw verzoek. 

In een dergelijk verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wilt uitoefenen en, indien nodig, de reden daarvoor. Het verzoek moet zijn gedateerd en ondertekend zijn, en vergezeld van een digitale gescande kopie van uw geldige identiteitskaart als bewijs van uw identiteit. Als u het contactformulier gebruikt, is het mogelijk dat wij u om een ondertekende bevestiging en een identiteitsbewijs vragen. Het identiteitsbewijs wordt opgevraagd om ons ervan te kunnen vergewissen dat het effectief u bent die de aanvraag tot ons richt. 

Wij brengen u meteen op de hoogte van de ontvangst van uw verzoek. Als het verzoek geldig blijkt, zullen wij het zo snel als redelijkerwijs mogelijk inwilligen, en dit ten laatste dertig (30) dagen na ontvangst ervan. 

Voor klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact met ons opnemen via het bovenstaande e-mailadres. Mocht u ontevreden zijn over onze reactie, dan kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.