Back to overview
Rekrutering
Jong afgestudeerden

Rekrutering van Young Graduates

Heel wat organisaties zien het aantrekken en aan boord houden van jong talent als een belangrijke sleutel tot succes. Bijgevolg is de rekrutering van deze Young Graduates een waardevolle pijler in hun HR-strategie. Het R&D-team van Hudson heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop deze rekrutering op vandaag wordt aangepakt. Met welke behoeften en uitdagingen worden organisaties geconfronteerd in dit proces? Zijn er specifieke verschillen tussen sectoren, profielen, enz.? Welke HR-tools ondersteunen HR-professionals het best bij het rekruteren van Young Graduates? 

60% van de organisaties die deelnamen aan ons onderzoek gaven aan dat ze ernaar streven om Young Graduates te rekruteren en dat ze mikken op 6 à 7 aanwervingen per jaar binnen deze doelgroep.

Selectieprocedures voor Young Graduates hebben een gemiddelde doorlooptijd van drie maanden. Gedurende deze procedures wordt een breed scala aan HR-tools ingezet: persoonlijkheidsvragenlijsten, redeneertesten, simulatie-oefeningen, enz. Deze tools hebben als voordeel dat ze selectieprocedures betrouwbaarder maken en de betrokken HRD’s in staat stellen om de procedures efficiënter te maken (bv. een shortlist samenstellen).

90% van de organisaties die Young Graduates aannemen maken gebruik van specifieke trainingsprogramma’s voor de onboarding, training en follow-up van Young Graduates. Bovendien worden deze Young Graduates intensiever begeleid (door een coach, een mentor, HR, een bedrijfsleider, enz.) dan andere nieuwe medewerkers.

Organisaties hebben verschillende redenen om te investeren in nieuw talent via Young Graduate programma’s. 14% van de organisaties neemt bijvoorbeeld Young Graduates aan om hen voor te bereiden op toekomstige managementfuncties, terwijl 27% verwacht dat pas gerekruteerde Young Graduates nieuwe ideeën in het bedrijf aanbrengen. De meest voorkomende reden (41%) is echter dat organisaties hopen dat hun Young Graduates bij het bedrijf passen en het werk leren.

 

Meest waardevolle competenties voor Young Graduates

Ons onderzoek toont aan dat, ongeacht organisatie- of functiegerelateerde elementen, succesvolle Young Graduates zich onderscheiden in vier kerndomeinen die relevant blijven doorheen de volledige Young Graduate levenscyclus. Hudson Research & Development heeft deze kernelementen verder gespecificeerd voor afgestudeerden op zowel master- als op bachelorniveau.

 

Vier kerndomeinen:

  1. Think: aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en het ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
  2. Act: doeltreffend mensen, middelen, budgetten en tijd inschatten, beheren, met regelmaat opvolgen in functie van de te bereiken objectieven.
  3. Connect: het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.
  4. Engage: zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid. 

     

Het potentieel van je Young Graduates inschatten

Om een snel en duidelijk beeld te krijgen van het potentieel van Young Graduates, heeft Hudson een gebruiksvriendelijk online assessment ontwikkeld dat meer inzicht geeft in de vier kerndomeinen die uit ons onderzoek naar voren zijn gekomen.

Deze online assessment bevat zowel een online persoonlijkheidsvragenlijst als een abstracte redeneertest. Nadat de Young Graduate deze heeft ingevuld, worden de resultaten onmiddellijk en automatisch geïntegreerd in een rapport én gekoppeld aan de vier kerndomeinen.

  • Abstracte redeneertesten gelden als de meest waardevolle voorspeller van toekomstig succes, omdat ze de vaardigheid van een persoon meten om nieuwe informatie te analyseren en toe te passen in een context die voor hen onbekend is. 
  • De persoonlijkheidsvragenlijst, die gebaseerd is op het Big Five model, geeft inzicht in iemands professionele voorkeuren en houdingen. Karakteristieken beïnvloeden het professionele gedrag van mensen alsook hun vaardigheid om zich te integreren in een bedrijf of organisatie.
  • De combinatie van deze twee tools zorgt voor een gedetailleerd inzicht in het potentieel van een Young Graduate op de domeinen Think, Act, Connect en Engage.

Afhankelijk van de context kunnen verschillende versies van het Young Graduate rapport gegenereerd worden (selectie-, coachings- of ontwikkelingscontext). Dit kan een set van interviewvragen zijn die ondersteuning bieden tijdens een sollicitatiegesprek, advies voor de coaches van de Young Graduate of een aantal ontwikkelingstips voor de Young Graduate die hun onboarding en zelfreflectie te ondersteunen.

De Young Graduate testen en rapporten zijn beschikbaar in vier talen (Nederlands, Engels, Frans en Duits) en zowel op master- als bachelorniveau. Demo’s zijn beschikbaar op aanvraag.

Alle testen en rapporten kunnen mits een account op ons platform eenvoudig intern gebruikt worden door uw eigen HR-team, waardoor de werklast van de HR-afdeling aanzienlijk verminderd kan worden. De resultaten worden automatisch gegenereerd en leveren snel betrouwbaardere inzichten zonder extra tijd te spenderen aan bijkomende interviews.

Meer weten over ons product? 

Boek een demo

Over de auteurs

Ellen Cosijn | Consultant Research & Development

Chloë Colpaert | Consultant Research & Development

Terug naar het overzicht

Meer ontdekken

Ontwikkeling
Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DSI)
parlement

Politiek en Karakter: Persoonlijkheidskenmerken als een manier om stemvoorkeuren beter te begrijpen

Met de verkiezingen als voorpaginanieuws, dient zich een perfect moment aan om de connectie tussen persoonlijkheid en politieke voorkeur te...

Ontwikkeling
Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DSI)
Rekrutering
Large group of people walking in big square

Inzichten in persoonlijkheidsevaluatie: kiezen voor de beste aanpak

Persoonlijkheidsvragenlijsten staan er om bekend waardevolle tools te zijnom teamwork te bevorderen, samenwerking te verbeteren en...